Een overlijden moet officieel vastgesteld worden door een arts. Als de persoon overlijdt in het ziekenhuis of op weg daar naartoe, dan zorgt het ziekenhuis voor het overlijdensattest. Overlijdt de persoon thuis of ergens anders, dan wordt een arts geconsulteerd om de dood vast te stellen. Eenmaal dit is gebeurd, kunt u Begrafenissen Bruyland 24/24u bereiken en contacteren.

Een overlijden moet ook aangegeven worden bij de burgerlijke stand. Hier zorgt de begrafenisondernemer meestal voor. De aangifte dient te gebeuren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Bij die aangifte moeten enkele documenten voorgelegd worden:

  • Het overlijdensattest
  • Een crematieattest van de arts als de overledene gecremeerd wordt
  • De identiteitskaart van de overledene
  • Het trouwboekje (voor gehuwden, weduwen en weduwnaars)
  • Het rijbewijs

Indien de overledene gepensioneerd was, zal het gemeentebestuur de pensioenkas verwittigen.

Bij aangifte van het overlijden gaat de ambtenaar na of er een wilsbeschikking werd opgemaakt. Ook een door de overledene zelf geschreven wilsbeschikking is geldig als ze met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend is.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op die wordt doorgestuurd naar de woonplaats van de overledene. U krijgt daar een aantal uittreksels van die u zowel kunt bekomen in de gemeente van overlijden als in de woonplaatsgemeente. U hebt er verscheidene nodig, onder andere voor de werkgever van de overleden persoon, het ziekenfonds, de bank(en), verzekeringen,...

Back to top